• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Šeit lasāmi latviski tulkoti Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Cilvēktiesību komitejas nolēmumi un viedokļi.

Avoti:

  • Latvijas Republikas oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis”
  • Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs (neoficiāls tulkojums)

 

28.10.2010.

ANO Cilvēktiesību komitejas viedoklis lietā „Leonid Raihman (Leonīds Raihmans) pret Latviju” un Latvijas Republikas valdības sniegtā atbilde 02.04.2012.

25.07.2001.

ANO Cilvēktiesību komitejas viedoklis lietā "Antoņina Ignatāne pret Latviju"

19.03.2014.

ANO Cilvēktiesību komiteja noraidījusi pret Latviju iesniegto pieteikumu lietā "O.K. pret Latviju"